Yleistä libertarismista

Libertarismi on poliittinen aate, joten sen selkäranka koostuu ideologisista väittämistä ja yhteiskunnan toimintaa kuvaavasta teoriasta. Niinpä onkin luontevinta käsitellä ensin sitä, miten libertaarit näkevät lain, yhteiskunnan ja yhteiskuntafilosofian.

Sisällys