Mitä mieltä olette yksityisyydensuojasta?

Libertaarit kannattavat tiukkaa yksityisyydensuojaa. Me uskomme, että se estää valtiota ylläpitämästä mielivaltaisia lakeja jotka voisivat loukata yksilön oikeuksia. Yksityisyydensuoja kohottaa uhrittomien rikosten valvomiskustannuksia niin paljon, että niitä ei voida pitää yllä. Utilitaarilibertaarit katsovat, että tämä osoittaa uhrittomat rikokset haitallisiksi, ja että yksityisyydensuoja näin edistää yhteiskunnallisesti tehokkaita lakeja.

Vastaavasti luonnonoikeutta kannattavat libertaarit pitävät yksityisyyttä perusoikeutena. Lain ei tulisi ulottua neljän seinän sisälle, ellei jotakuta pakoteta. Yksityisyys tarkoittaa nimenomaan sitä, että ihmiset voivat yksityisesti tehdä mitä haluavat, kunhan he eivät loukkaa toisten vapautta. Jos jokin teko ei loukkaa kenenkään vapautta eikä yhteisö saa tietää siitä, se on tietysti oikein.