Mikä on Ankapistan?

Ankapistan (engl. Ancapistan) on ASC:in foorumeilla vakiintunut hypoteettinen anarkokapitalistinen maa. Se on tietynlainen anarkokapitalistinen utopia, johon viitataan kun halutaan erottaa libertaari teoria siitä mihin sen uskotaan käytännössä johtavan. Käsitteelle ei ole suoraa vastinetta klassisessa liberalismissa, joten monet minimivaltion kannattajat käyttävät vastaavasta hypoteesista usein nimikettä minarkia, ja odottavat, että ero teorian ja käytännön välillä selviää asiayhteydestä.