Mitä on cypherpunk? Onko se libertaaria?

Cypherpunk on yhdistelmä sanoista cyberpunk ja cipher. Ensimmäinen on tieteisfiktion dystooppinen, lähitulevaisuuteen sijoittuva muoto jossa kuvataan useimmiten näkyvissä olevan korkeateknologian mahdollisia vaikutuksia ihmisten arkielämään, usein hyvin yksityiskohtaisesti. Jälkimmäinen tarkoittaa salakirjoitusjärjestelmää. Kokonaisuutena termi tarkoittaa cypherpunks‐nimisellä yhdysvaltalaisella sähköpostilistalla kirjoittaneita ja sen kautta toimineita, tai listan ajatusmaailman omaksuneita henkilöitä.

Cypherpunks‐listan perustivat Timothy C. May ja Eric Hughes vuonna 1992, muutaman päivän aivomyrskyn jälkeen. Perusajatuksena oli, että laajalle levinnyt vahva salakirjoitusteknologia mahdollistaa tulevaisuudessa kanssakäymisen ja kaupan muotoja, jotka muuttavat voimakkaasti yhteiskuntaa. Tärkein tällainen muutos olisi täysin anonyymin rahan synty, joka tekisi verottamisen, palkkamurhan tilaamisen rankaisun ja monet muut nykyään helpot valtion tehtävät mahdottomiksi. Seurauksena olisi valtion häviäminen ja anarkokapitalismi, ei poliittisen toiminnan seurauksena, vaan teknologisesta välttämättömyydestä. Tosin useimmat cypherpunkkarit ovat myös aatteellisia libertaareja, joten cypherpunkkarit pitävät tätä ns. kryptoanarkiaa toivottavana.

Nykyään cypherpunks‐lista on suurimman osan ajasta kuollut, mutta se aktivoituu silloin tällöin salakirjoitusteknologiassa ja ‐politiikassa tapahtuvien muutosten aikaan. Listan ajatukset elävät myös edelleen esimerkiksi P2P‐verkkoja kehittävissä piireissä, ja listan osanottajilla on merkittävä asema kryptografiaan liittyvässä julkisessa keskustelussa, salakirjoitussovellusten kehityksessä ja niiden levittämisessä.