Käytännön kysymyksiä

Poliittisista aatteista pitäisi periaatteessa puhua sellaisinaan, mutta käytännössä niiden ajamiseen ja toteuttamiseen liittyy ei‐aatteellisiakin elementtejä. Tämän kappaleen tarkoituksena on kertoa libertarismin käytännöllisistä puolista, kysymyksistä, aatteeseen liittyvistä luokitteluista ja poliittisesti aktiivisen libertaarin kohtaamista ongelmista.

Sisällys