Mikä on Nolanin kartta? Maailman pienin poliittinen kysely?

Nolanin kartta on David Nolanin luoma poliittinen nelikenttä, joka yleistää perinteisemmän vasemmisto–oikeisto ‐akselin. Alunperin se syntyi yrityksenä selittää liberaalin politiikan vasemmisto–oikeisto ‐akselista riippumaton perusperiaate aatteiden kattavamman luokittelun avulla. Kartta luokittelee poliittiset ideologiat vapausnäkökulmasta; myös USA:n poliittiset jakolinjat ovat vaikuttaneet testin syntyyn. Akseleina ovat taloudellinen ja yksilönvapaus.

Ne jotka tukevat täysin molempia vapauden lajeja luokitellaan libertaareiksi, ne jotka tukevat vain taloudellista vapautta katsotaan konservatiiveiksi, pelkän yksilönvapauden kannatus tarkoittaa sosialismia ja jos joku ei kannata kumpaakaan vapauden lajia, hänet luokitellaan autoritaristiksi. Historiansa takia Nolanin kartta on vaikuttanut voimakkaasti siihen miten libertaarit ymmärtävät poliittisen kentän.

Maailman pienin poliittinen kysely (World’s Smallest Political Quiz) koostuu kymmenestä väitteestä jotka pyrkivät sijoittamaan vastaajan Nolanin nelikenttään. Viisi väitteistä koskee yksilönvapautta, viisi taloudellista vapautta, ja niistä voi olla samaa mieltä, eri mieltä tai epävarma. Kysymykset ovat aikojen kuluessa muuttuneet hieman, mutta perusajatus on pysynyt samana. Kysymysten uskotaan erottelevan melko hyvin poliittisia ideologioita, vaikka kaikki eivät olekaan samaa mieltä testin rakenteesta—kyselyä käytetään Yhdysvalloissa usein osana libertaaripuolueen suhdetoimintaa.

Testin tämänhetkiset väitteet kuuluvat: