Miksi libertaari eikä libertariaani? Miksi sekoitatte substantiivit ja adjektiivit?

Libertarismi on vakiintunut käsite, ja se lähtee alunperin analogiasta yläkäsitteeseen liberalismi. Se sointuu suomenkieleen paljon paremmin kuin suora laina, libertarianismi, ja on sinälläänkin jo aivan tarpeeksi tuskallinen ääntää. Vastaavasti libertaari seuraa liberaalialibertariaani on käyttökelvoton sanahirviö.

Usein sekaannusta herättää myös se, että sanaa libertaari käytetään paitsi adjektiivina, myös substantiivina. Se merkitsee sekä libertarismin mukaista että libertarismin kannattajaa. Liberaali on jälleen samalla tavalla kaksimerkityksinen, joten on näppärää matkia vakiintunutta käytäntöä. Liberaali on alunperin perinyt kahtalaisen merkityksensä suomenkielen lainauskäytännöstä, jossa ‐inen ja ‐i ‐tyyppiset adjektiivit kilpailevat tietyissä tapauksissa keskenään. Tällöin myös substantiivit ja adjektiivit tyypillisesti sekoittuvat toisiinsa. Viime aikoina englanninkielen vaikutus on edelleen helpottanut lyhyemmän muodon hyväksymistä.