Ovatko libertaarit oikeistolaisia vai vasemmistolaisia?

Päivänpolitiikasta puhutaan yleensä vasemmisto–oikeisto ‐vastakkainasettelun kautta. Libertaarit voidaan luokitella akselilla oikeastaan mihin kohtaan hyvänsä, riippuen siitä miten termejä käytetään ja mitä kysymyksiä painotetaan. Katsomme, että olemme pohjimmiltaan luokittelun ulkopuolella.

Talousasioissa libertaarit ovat tyypillisesti oikeistolaisia, eli kannattavat markkinataloutta, haluaisivat alentaa verotusta ja kaventaisivat valtion vaikutusvaltaa talouteen. Sen sijaan esimerkiksi tullien, tukiaisten, vientiluototuksen ja siltarumpupolitiikan kohdalla libertaarit poikkeavat rajusti oikeistolaisista: meille nämäkin ovat vapaudenesteitä.

Yksilönvapausasioissa libertaarit ovat lähempänä vasemmistoa. Haluaisimme poistaa uhrittomat rikokset, ja muun muassa antaa naisille, seksuaalisille vähemmistöille ja maahanmuuttajille yhtäläisen lainsuojan. Kannatamme ehdotonta uskonnonvapautta, vastustamme nationalismia ja poistaisimme asevelvollisuuden jos voisimme. Mutta toisaalta vastustamme sukupuolikiintiöitä ja vastaavaa tasa‐arvolainsäädäntöä. Vasemmiston kollektivismikin on meille täysin vierasta.

Nykyään vasemmisto ja oikeisto määritellään tavallisesti talouspoliittisten kantojen mukaan. Koska liberaalien talousnäkemykset ovat erittäin laajamittaisen vapaakaupan ja yksilöiden taloudellisten vapauksien kannalla, tässä suhteessa liberaaleja usein syytetään äärioikeistolaiksi. Termi on kuitenkin hyvin harhaanjohtava, koska yleensä äärioikeistolaisuuteen kuuluu myös autoritaarinen ihmiskuva, populismi, suvaitsemattomuus vähemmistöjä kohtaan ja suunniteltu talousihanne. Nämä ovat täysin liberalismin vastaisia ilmiöitä.

Liberalismi kokonaisuutena lähtee aivan eri arvopohjasta kuin oikeisto‐ ja vasemmistoaatteet. Meille tärkeintä on vapaus, ja kieltäydymme ajamasta minkään yhteiskuntaluokan erityisetuja. Niinpä emme ole oikeistossa ajamassa kapitalistin etua, emmekä vasemmistossa työläisen puolella. Suhtaudumme positiivisesti yhteiskunnalliseen edistykseen aivan kuten vasemmisto (liberaalit olivat alkuperäinen vasemmisto), mutta emme ole egalitaristeja. Ymmärrämme taloutta kuten oikeisto, mutta halveksumme irrationaalista konservatismia. Meille poliittinen menestys on vähemmän tärkeää kuin se, että politiikka saadaan kutistettua minimiin. Radikaali liberalismi on oma distinktiivinen kategoriansa, eikä se tahdo sopia vasemmisto–oikeisto ‐akselille.