Jollei nykyinen politiikka kelpaa, miksette muuta pois?

Toisin kuin monet muut, libertaarit katsovat, että yksilönvapaus ei riipu enemmistön mielipiteistä. Paremminkin se on samanlainen reunaehto kuin demokraattisen prosessin toteutuminen demokraatille: se on perusehto oikeudenmukaiselle yhteiskunnalle, eikä yhteiskunnallinen päätöksenteko ylipäänsä ole oikeutettua ennen kuin kyseinen reunaehto toteutuu. Tästä näkökulmasta politiikka joka estää libertaareja elämästä tässä ja nyt libertaarin lain mukaan ei ole mielipideasia johon pitää vain sopeutua, vaan se on poliittinen vääryys joka pitäisi korjata. Tilanteen kanssa on ehkä pakko elää, mutta olisi väärin vaatia, että libertaarin pitäisi uhrata hyvinvointinsa, ystävyyssuhteensa tai työpaikkansa ihan vain koska muut haluavat tehdä huonoa politiikkaa. Varsinkin, kun libertaari tietysti sallisi muiden elää aivan kuten he haluavat, muuttamatta mihinkään, kunhan hän vain itse saisi elää libertaarin lain mukaan.

Erityisen ongelmallinen muuttovaatimus on siksi, että nykyään valinnanvaraa ei juurikaan ole. Tyypillisesti maat jotka toteuttavat liberaalia politiikkaa lähtevät myös demokratian tielle, ja demokratiasta sitten taas tiedetään, että se pyrkii luonnostaan ajautumaan hyvinvointivaltioksi. Niinpä libertaari tyypillisesti joutuisi valitsemaan kehitysmaan ja toisen hyvinvointivaltion välillä, eikä uusiakaan valtioita jostakin syystä nykyään anneta perustaa rauhanomaisin keinoin. Libertaareilla on siis kovin vähän valinnanvaraa vaikka haluaisimmekin muuttaa parempaan valtioon.

Monet libertaarit kuitenkin myös myöntävät tosiasiat, ja tavoittelevat muutosta muilla keinoin kuin poliittisen prosessin kautta. Monet esimerkiksi ajavat sekessio‐oikeutta, tai yrittävät erota valtiosta muin keinoin. Jotkut elävät erakoina, toiset lähtevät mukaan utopiaprojekteihin, joissa tavoitteena on libertaarin yhteiskunnan perustaminen tyhjästä, ja kolmannet yrittävät keräytyä yhteen toisten libertaarien kanssa vaikuttaakseen poliittisessa prosessissa tehokkaammin. Tällä hetkellä viimeinen tapa näyttää lupaavimmalta, FSP:n tähden. Osa libertaareista on siis todella valmis muuttamaan toteuttaakseen unelmansa.