Miten libertaari yhteiskunta voisi syntyä?

Libertaari yhteiskunta voisi syntyä kaikkien niiden mekanismien kautta jotka historiallisesti ovat synnyttäneet valtioita ja itsehallintoalueita, tai muuttaneet niiden valtapoliittista linjaa. Seuraavassa mainitaan yleisimmät, sekä muutamia vähemmän yleisiä tai todennäköisiä.

Tyypillisin tapa voisi olla tavallinen demokraattinen prosessi, jonka kautta jonkin valtion laki ja perustuslaki hitaasti muuttuisi libertaariksi. Tämä tietysti edellyttäisi libertaarin ideologian merkittävää leviämistä, joka saattaa nyt näyttää epätodennäköiseltä. Aikanaan liberalismin leviäminen näytti kuitenkin aivan yhtä oudolta mahdollisuudelta, vaikka monet liberaalit periaatteet ovat nykyään länsimaiden poliittisen järjestelmän erottamattomia osia.

Toinen tapa olisi, että jollekin alueelle keskittyisi tarpeeksi libertaareja ja alue eroaisi omaksi valtiokseen tai itsehallintoalueekseen. Yksi lupaavimmista nykyisistä esimerkeistä lienee FSP, joka pyrkii New Hampshiren hitaaseen libertarisointiin.

Kolmantena esimerkkinä voisi olla uuden, muiden valtioiden vaikutuspiirin ulkopuolella olevan alueen valtaaminen. Tällaisia alueita on nykyään perin vähän, mutta napa‐alueet, kansainvälinen merialue ja avaruus voisivat ehkä toimia esimerkkeinä. Tällaisiakin aloitteita on libertaarien piirissä nähty, ja esimerkiksi monet avaruusmatkailun arkipäiväistämiseen tähtäävistä ovat juuri tämän takia libertaareja.

Neljänneksi, jatkuva kaupungistuminen voisi ehkä vähitelleen johtaa kaupunkivaltioiden uudelleensyntyyn ja olemassa olevien valtioiden pirstaloitumiseen. Syntyvä kilpailu pikkuvaltioiden välillä voisi sitten ajaa merkittäviä alueita vähintäänkin libertaariin talouspolitiikkaan.

Myös sisällis‐ tai valtaussota voisivat teoriassa johtaa libertaarin valtion syntymiseen, mutta tyypillisesti libertaarit ovat aivan liian rauhallisia, yksityiseen elämään keskittyneitä ja itsenäisiä lähteäkseen tällaisiin kampanjoihin. Libertaari teoria kuitenkin sallii tämänkin vaihtoehdon—jos oikeuksiasi loukataan, sinulla on oikeus puolustautua.

Viimein, teoreettisesti riittävän laajamittainen moraalinen muutos voisi ehkä johtaa siihen, että yksittäiset ihmiset tai pienet yhdenmielisten alueet voisivat erota jostakin nykyvaltiosta ilman että uusia valtiorajoja tarvitsisi vetää. Tämä kehitys voisi ehkä johtaa jonkin sortin anarkokapitalismiin nykyvaltioiden sisällä. Käytännössä tämä vaihtoehto on kuitenkin epätodennäköinen, kansallisaatteen ja sosiaalidemokraattisen pakkoverotusvimman tähden.