Päivänpolitiikka ja kuumat kysymykset

Libertarismille yksittäiset poliittiset kysymykset eivät yleensä ole niin olennaisia kuin valtapuolueille tai tunnetummille aatteille, kuten konservatismille. Libertarismi puhuu yleisistä lainalaisuuksista ennen yksittäisiä esimerkkejä, eikä libertaarien ihanneyhteiskunta näin puutu sellaisiin yksittäisiin aiheisiin joihin nykyaatteet puuttuvat. Toisin kuin nykyaatteet, libertarismi ohjaa yhteiskuntaa vain epäsuorasti.

Poliittinen prosessi kuitenkin vaatii vastauksia yksittäisiin kysymyksiin, koska niitä todella nykyään säädellään tarkasti. Niinpä me libertaaritkin joudumme arvailemaan mihin vapauskäsityksemme kenties johtaisi. Tätä kappaletta lukiessa kannattaa siis muistaa, että kyseessä on todella arvailu—me voimme vain antaa esimerkkejä siitä miten yksityinen talous voisi hoitaa ne toimet jotka nykyään ovat julkisia. Tässä kappaleessa esitetyt ehdotukset eivät ole lakia, vaan yksi visio siitä miten säätelemätön talous voisi ehkä toimia.

Sisällys