Miten suhtaudutte kansalais‐ ja nuorisopalvelukseen?

Kansalais‐ ja nuorisopalvelus ovat asevelvollisuuden tapaisia instituutioita, joita varsinkin konservatiivipuolueet silloin tällöin kannattavat. Ne eroavat toisistaan vain palvelukseen passitettavien iän perusteella. Yleensä palveluksen ensisijaisena päämääränä on yksilöiden kasvattaminen kansalaisiksi, koulutus yhteisvastuuseen ja sosiaalistaminen. Palveluksen tarpeellisuutta perustellaan tyypillisesti kollektiivisen vastuun positiivisilla vaikutuksilla, ja varsinkin nuorisopalvelus yleensä tähtää nuorten vertaiskontrollin vahvistamiseen. Silloin tällöin järjestelmällä tavoitellaan toissijaisesti myös suoraa hyötyä tehdystä työstä tai korjata kotikasvatuksen virheitä.

Molemmat palvelusmuodot ovat libertaarien mielestä orjatyötä ja tehottomia, siis yksiselitteisesti väärin. Liberaalit vastustivat aikanaan Hitler‐Jugendia, ja me vastustamme vastaavia palvelusmuotoja edelleen. Pakollisuuteen tähtäävä uuskonservatiivinen Freedom Corps‐hömppä on vain yksi esimerkki.

Libertarismissa yhteiskunnalla ei ole minkäänlaista oikeutta kasvattaa yksilöitä. Yksilöt ovat mitä ovat, ja heillä on siihen oikeus niin kauan kuin eivät loukkaa toisten vapautta. Kenelläkään ei ole oikeutta odottaa toisilta tuottavuutta, mukavuutta, hyödyllisyyttä tai vastaavaa. Yksilöiden tulee saada käyttäytyä kuten haluavat, ja vaikka tämä yleensä tuottaakin hyötyä muille, aina se ei tuota. Toisten valintoja pitää kuitenkin kunnioittaa.

Palveluksen välitön hyöty valtiolle on toki kiistämätön, mutta tällainen pakottaminen on libertaarien mielestä pakkotyötä. Toisilla ihmisillä ei ole oikeutta yksilön työn tuloksiin, joten pelkkä välitön hyöty yhdelle yhteiskunnan toimijoista ei voi tässä toimia perusteena pakkotyölle. Välillisesti pakottaminen aiheuttaa myös pahoja tehokkuushaittoja, koska ihmiset eivät voi enää täysipainoisesti ohjautua niille elämänaloille joilla he toimivat parhaiten. Pidemmällä aikavälillä koko yhteiskunta hyötyisi siitä, että kukin saisi valita omat kiinnostuksenkohteensa, ja pärjätä aloilla joille parhaiten sopii. Jos arvioimme pakkotyötä koko yhteiskunnan eikä vain valtion näkökulmasta, se on poikkeuksetta haitallista.