Mitä libertaarit ajattelevat eläkkeistä?

Eläkkeet ovat pohjimmiltaan säästämistä vanhuutta varten. Silloin kun yksilö on parhaassa työiässä hän voi säästää, niin ettei ikäännyttyään joudu tekemään yhtä paljon tai lainkaan työtä. Nykyinen eläkejärjestelmä lähtee periaatteessa tästä, ja niin lähtisi libertaarienkin ratkaisu.

Libertaarien ratkaisu olisi kuitenkin yksityinen ja yksilöllinen. Kukin voisi siinä säästää niin paljon kuin haluaa, ja varat sijoitettaisiin yksityisiin eläkevakuutuksiin, arvopapereihin, arvometalleihin tai pankkitalletuksiin, sen mukaan millaisia riskejä kukin yksittäinen ihminen on valmis ottamaan. Kukin voisi säästää niin paljon kuin haluaa tai kykenee ja sijoittaa varansa parhaaksi näkemällään tavalla. Eläke määräytyisi puhtaasti omista valinnoista ja tuloista.

Libertaarin ratkaisun etuna olisi korkeampi keskimääräinen tuotto eläkesäästöille ja niiden ohjautuminen tehokkaiksi sijoituksiksi, mikä lisäisi sekä yhteiskunnallisen tuotantopääoman keräytymistä että eläkeläisten tulevaa osaa siitä. Yksityinen vastuu antaisi hyvän syyn sijoittaa eläkesäästötkin järkevästi.

Myös vapausnäkökulma on jälleen tärkeä. Kaikki eivät halua säästää samaa määrää eläkepäiville tai ylipäänsä siirtyä eläkkeelle. Kaikki eivät halua ottaa samanlaisia riskejä eläkepäivien suhteen ja jotkut haluavat realisoida eläkesäästönsä jotakin tämänhetkistä projektia varten. Eläkesäästöt käyttäytyvät kaikissa suhteissa samoin kuin tavallisetkin säästöt. On parempi että kukin saa päättää tällaisista asioista itse.

Kaikkein ikävin nykyjärjestelmään liittyvä piirre on kuitenkin sen sukupolvisidonnaisuus. Julkisesti rahoitetut eläkejärjestelmät eivät tyypillisesti ole aktuaarisia, vaan niissä säästetty raha itse asiassa kulutetaan saman tien ja sijoituspääoma koostuukin lopulta lähinnä valtionobligaatioista. Syöty pääoma ei sitten tuota ja maksa itseään takaisin, vaan eläkkeet lopulta maksetaan seuraavalta sukupolvelta perittyinä veroina. Järjestely on paitsi epäoikeudenmukainen tulonsiirto seuraavalta sukupolvelta edelliselle, myös riskialtis vanhuksille—entäs jos nuoret aikanaan päättävät lakkauttaa julkiset eläkkeet? Tämähän toki olisi oikeutettua…

Libertaarit ajavat eläkejärjestelmän yksityistämistä niin valinnanvapauteen, tehokkuuteen, talouskasvuun kuin sukupolvien välisiin oikeudenmukaisuusperusteisiinkin vedoten.