Rajankäyntiä, vastakkainasetteluja ja aatteellisia pähkinöitä

Libertarismi on ideologia, joka johtaa sisältönsä tietyistä perusperiaatteista. Toisin kuin useimmat ideologiat, libertarismi pyrkii olemaan johdonmukaista. Kuitenkin silloin tällöin perusteidenkin tulkinnasta syntyy ristiriitaa. Seuraavassa kuvataan tärkeimpiä libertaarin ideologian periaatteellisia erimielisyyksiä.

Sisällys