Toteutuksen yksityiskohtia

Libertarismi on aatteena varsin selvä ja hyvinmääritelty, mutta sen käytännön toteutus on paljon monimutkaisempi asia. Libertaarit myös erottavat selvästi lain ylläpidon oikeellisesta laista sinänsä. Niinpä toteutus ansaitsee oman kappaleensa.

Sisällys