351 Sampo Syreeni

Taustaa

[Sampo Syreeni]

Olen 26‐vuotias matematiikan opiskelija Helsingin yliopistossa ja liberaaliaktivisti. Olen Liberaalien puoluehallituksen jäsen, Liberaalisen nuorisoliiton liittohallituksen puheenjohtaja, DEFENSin hallituksen jäsen, Liberaalien Helsingin piirin hallituksen jäsen ja Vapaasana‐verkkolehden päätoimittaja. Toimin myös Transhumanisteissa ja Vapaa‐ajattelijoissa. Liityin juuri Amnestyynkin, koska kannatan vankasti ihmisoikeuksia.

Aatteeltani olen libertaari, eli pitkällemenevä markkinaliberaali. Tärkeimmät arvoni ovat vapaus—niin yksilönvapaus kuin taloudellinenkin—suvaitsevaisuus ja järkiperäisyys. Olen siis sekä arvoliberalismin että vapaan markkinatalouden kannattaja.

Vaaliteemoja

Kunnan koon ja ja tehtävien tulisi määräytyä järkiperustein. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat jo riittävän suuria hoitamaan asiansa, joten niitä ei tulisi liittää yhteen. Samoin valtaosa kunnan nykyisistä tehtävistä on sellaisia, että ne hoituisivat paremmin pienemmissä yksiköissä tai jopa täysin yksityisillä markkinoilla. Helsingin tulisikin kilpailuttaa, yksityistää ja vapauttaa talouttaan huomattavasti, samalla kun se laskee veroäyriä. Tämä keventäisi kaupungin byrokratiaa ja toisi alueelle lisää yrittäjyyttä sekä työpaikkoja.

Kaupungin tulisi myös pitäytyä tuottamaan julkishyödykkeitä ja niiden lisäksi korkeintaan tärkeimpiä peruspalveluja. Viihteeseen, vapaa‐aikaan tai sekalaisiin hyvinvointipalveluihin ei tulisi tuhlata rahaa. Mikäli kunnankin tasolla tahdotaan tehdä tulonsiirtoja, ne tulisi tehdä suoraan rahana, ei palveluina. Kunnan tulisi ennemmin säännellä varovaisesti yksityisiä palveluja kuin tuottaa julkisia. Tämä pätee yhtäläisesti liikenteeseen, asuntomarkkinoihin, liikuntapalveluihin ja muuhunkin. Esimerkiksi kaavoitusehtojen löyhentäminen helpottaisi merkittävästi pääkaupunkiseudun asuntopulaa.

Kunnan tulee olla moniarvoinen ja vapaa paikka elää. Siksi sen ei tule missään tapauksessa ottaa kantaa esteettisiin arvoihin, elämäntapakysymyksiin tai muihin vastaaviin henkilökohtaisiin valintoihin. Kunnan tulee olla mahdollisimman huomaamaton osa kuntalaisten elämää, ja antaa kansalaisyhteiskunnan pitää laajasti huolta asukkaidensa tarpeista. Vapaa yhteiskunta on aina myös yksityinen yhteiskunta.

Mielipiteitä ja puheenvuoroja

Tekstejäni ja kannanottojani löytyy kotisivuiltani, liberaalista mielipidekoneesta, Vapaasanasta, nyyssistä, IRC‐galleriassa listaamiltani kanavilta, Näkökulman palstoilta ja erinäisten lehtien yleisönosastoista. Kannatan myös Liberaalisen nuorisoliiton ja Liberaalien ohjelmia, vaikka olenkin suomalaisista liberaaleista radikaalimmassa päässä. Vastaan mielelläni kysymyksiin sähköpostitse.

Linkkejä, tekstejä ja muita samanmielisiä