Aatteellisia vaikuttajia

Libertarismin historia koostuu pitkälti liberaalien klassikkojen tekemisistä, mutta myös nykypäivän vaikuttajien tarkennuksista ja käytännön malleista. Seuraavassa listataan tärkeimmät liberaalit ja libertaarit ideologit sekä kerrotaan hieman heidän annistaan aatteelle.

Bentham, Jeremy (1748–1832)
Utilitarismin isänä pidetty englantilainen.
Bergson, Henri (1859–1941)
Ranskalainen filosofi, joka tunnetaan varsinkin avoimen yhteiskunnan käsitteen luomisesta.
Narveson, Jan
Tunnetuin nykyinen kontraktarismia kannattava yhteiskuntafilofi, ja anarkokapitalisti.
Popper, Karl Reimund (1902–1994)
Usein 1900‐luvun merkittävimmäksi kutsuttu filosofi, jonka erityisalaa oli tieteenfilosofia. Popper puolusti voimallisesti avointa yhteiskuntaa, ja vastusti totalitarismia, sosialismia, historiallista determinismiä, perinteistä kasvatusihannetta sekä induktivismia tieteenfilosofisena periaatteena.
Smith, Adam (1723–1790)
Modernin taloustieteen isänä pidetty skotti, jonka pääteos An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations kokosi, yhtenäisti ja kansantajuisti aiempien poliittisten taloustieteilijöiden kuten David Humen ajattelua. Teos synnytti kuvan taloudesta itsesäätelevänä järjestelmänä, ja loi näkymättömän käden käsitteen, johon libertarismi voimakkaasti luottaa.