Mitä kirjoja tai lehtiä libertaarit lukevat? Mistä niitä saa?

Suppeampi libertaari‐ ja laajempi liberaalikirjallisuus kytkeytyvät tiukasti yhteen, eikä niitä voida helposti erottaa toisistaan. Seuraavassa jako on tehty lähinnä sen perusteella kuinka usein libertaarit viittaavat teokseen tai sen aiheeseen:

Boaz, David: Libertarianism: A Primer, 1997, Free Press
Hyvä yleiskuvaus libertaarista ajattelusta
Friedman, David D.: The Machinery of Freedom, 1973, Harper & Row
Utilitaarisen anarkokapitalismin perusteos. Erittäin kevytlukuinen, mutta samalla kattava ja vaarallinen.
Friedman, Milton and Rose: Free to Choose, 1980, Harcourt Brace Jovanovich
Maltillinen ja kansantajuinen modernin markkinaliberalismin esittely, joka lähti samannimisestä televisiosarjasta
Friedman, Milton and Rose: The Tyranny of the Status Quo, 1984, Harcourt Brace Jovanovich
Nobel‐voittajan vaimonsa kanssa tuottama, poliittisen järjestelmän jähmeyttä ja sen seurauksia kuvaava teos
Gauthier, David: Morals by Agreement, 1986, Clarendon Press
Gauthier ei tunnusta olevansa libertaari, mutta hänen moraaliteoriansa on yksi parhaista rationaalisen valinnan teoriasta lähtevistä oikeutuksista hyvin samanmuotoiselle moraali‐ ja oikeusnäkemykselle.
Hayek, Friedrich August von: Economics and Knowledge, Economica IV, New Series: 33‐54, 1937
Hayekin tärkein työ informaation roolista taloudessa. Artikkeli vahvisti huomattavasti Misesin laskenta‐argumenttia.
Hayek, Friedrich August von: The Road to Serfdom, 1944, University of Chicago Press, Chicago
Hayekin tunnetuin populaari teos, joka ennusti neuvostososialismin kestämättömyyden
Hazlitt, Henry: Economics in One Lesson, 1946
Hazlittin klassinen opas taloustiedon päivänselviin alkeisiin. Teos on pohjimmiltaan keynesiläisyyden aikaan päivitettyä Bastiat’ta.
Narveson, Jan: The Libertarian Idea, 1988, Temple University Press
Kontraktaarisen anarkokapitalismin perusteos. Pikkutarkka, yllättävä ja moniarvoisempi kuin useimmat.
Nozick, Robert: Anarchy, State and Utopia, 1974
Luonnonoikeudellisen minarkismin perusteos. Hienovarainen, kuolettavan täsmällinen ja kauniisti jäsennelty.
Rothbard, Murray N.: Man, Economy, and State, 1962
Luonnonoikeudellisen anarkokapitalismin perusteos. Järeä, täysin peräksiantamaton, tylppä ase.

Laajemmasta liberaalista kirjallisuudesta suosittelemme etenkin seuraavia teoksia:

Bastiat, Claude Frédéric: The Law
Yksi lyhyimmistä, selkeimmistä ja helppolukuisimmista klassisen liberalismin esityksistä.
Bastiat, Claude Frédéric: That Which is Seen, and That Which is Not Seen, 1850
Parhaiten tunnettu Bastiat’n monista sarkasminkirpeistä talousesseistä
Berlin, Isaiah: Four Essays on Liberty
Boaz, David, ed.: The Libertarian Reader, 1997, Free Press
Libertaarigurun toimittama laajempi liberaalien tekstien kokoelma. Valikoima on yllättävänkin kattava, ja ulottuu Kantista aina Laotseen.
Friedman, Milton: Capitalism and Freedom
Hayek, Friedrich August von: The Constitution of Liberty
Hayek, Friedrich August von: The Fatal Conceit
Humboldt, Wilhelm von: The Limits of State Action
Kant, Immanuel: Introduction to The Metaphysics of Morals, 1785
Kant, Immanuel: On the Relationship of Theory to Practice in Political Right, 1792
Locke, John: A Letter Concerning Toleration, 1689
Locke, John: Two Treatises of Government, 1680–1690
Mill, John Stuart: On Liberty, 1859
Mises, Ludwig von: Human Action, 1949
Itävaltalaisen taloustieteen teorian ja metodologian perusteos
Mises, Ludwig von: Liberalism, 1929
Misesin voimallinen liberalismin puolustus
Mises, Ludwig von: Socialism, 1922
Misesin klassinen sosialismin kritiikki, joka sai aikanaan useammankin kommunistin epäilemään vakaumustaan
Popper, Karl Reimund: The Open Society and Its Enemies, vol. 1: The Spell of Plato and vol. 2: The High Tide of Prophecy Aftermath, 1945
Popperin vaikutusvaltainen ja kiistanalainen platonilaisen filosofian, historisismin sekä suljettujen yhteiskuntamallien kritiikki
Smith, Adam: The Theory of Moral Sentiments, 1759
Smith, Adam: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776

Huomionarvoisia libertaarijulkaisuja ovat muun muassa:

Reason
Laajalevikkisin yhdysvaltalainen libertaarilehti, joka on suunnattu suurelle yleisölle. Vaikuttaa Washingtonissa.
Liberty Unbound
Libertaarien sisäiseen keskusteluun ja teoreettiseen väittelyyn keskittyvä aikakauslehti.