Mutta minä pidän hyvinvointiyhteiskunnasta!

Libertaarien mielestä hyvinvointiyhteiskunta eli hyvinvoiva yhteiskunta tulisi erottaa hyvinvointivaltiosta. Me katsomme, että yhteiskunnasta tulee todella hyvinvoiva vasta sitten kun vapaus on ensin toteutunut. Tämä edellyttää tulonsiirtojen hävittämistä. Esimerkiksi länsivaltioiden ykkösongelma, työttömyys, olisi vapaammassa taloudessa mitätöntä.

Tästä huolimatta libertaarit eivät suorastaan vastusta hyvinvointivaltiota, vaan haluaisivat että siihen kuuluminen on vapaaehtoista. Monet libertaarit nimittäin katsovat saavansa hyvinvointivaltion tuottamat palvelut edullisemmin yksityisiltä markkinoilta ja arvostavat sitä vapautta jonka hyvinvointivaltion harjoittaman sääntelyn purkaminen toisi. Meidän mielestämme olisi väärin pakottaa yksilö huonommin toimivan järjestelmän osaksi.

Mikäli joku sitten arvostaa hyvinvointivaltion sääntelyä, hän voi palkata jonkun toisen sääntelemään elämäänsä ja tarjoamaan hänelle esimerkiksi koulutuksen, terveydenhuollon ja eläkkeen. Jos hyvinvointivaltion kannatus on niin korkealla kuin ihmiset yleensä väittävät sen olevan, poliitikkojen tarjoamilla elämänhallintapalveluilla olisi runsaasti kysyntää. Samalla eri hyvinvointivaltiota kannattavien puolueiden välinen ero tulisi selväksi, kun ihmiset kilpailuttaisivat niitä ja vähitellen siirtyisivät sen asiakkaiksi, joka tuottaa heille tehokkaimmin hyvinvointia. Näin eri ideologioita kannattavat voisivat testata oman aatteensa kantavuutta ilman vähemmistön vastustusta. Kaikki voisivat elää elämäänsä rinta rinnan ilman jatkuvaa aatteellista taistoa.

Useimmiten hyvinvointivaltion kannatus kuitenkin lähtee haluttomuudesta maksaa omia laskuja. Tätä libertaarit eivät ymmärrä tai hyväksy—mikäli haluaa palveluja tai hyödykkeitä, tuottajalle pitääkin joutua maksamaan. Jos joku palvelee sinua, hänellä on täysi oikeus pyytää työstään korvaus. Kenelläkään ei myöskään ole oikeutta vaatia kolmansia osapuolia korvaamaan käyttämiään voimavaroja: yhteiskunta on vuorovaikutteinen prosessi jossa apua ei voi vaatia ellei vastavuoroisesti auta muita. Libertaarien mielestä vain varkaat unohtavat tämän perusperiaatteen.