Ajamanne yhteiskuntamalli on epäoikeudenmukainen!

Libertaarien mielestä ei. Itse asiassa libertaarien yhteiskuntamalli lähtee nimenomaan hyvin vahvasta oikeudenmukaisuusajattelusta—näkemys siitä, mikä on oikeudenmukaista ei vain ole yhtenevä monien muiden oikeudenmukaisuuskäsitysten kanssa. Libertaarien ajatusmaailma lähtee siitä, että kenelläkään ei ole oikeutta noin vain hyötyä toisten ihmisten työstä. Libertaarien mielestä toisten työstä saa hyötyä vain, jos työntekijä vapaaehtoisesti luovuttaa osan työnsä tuloksista toiselle, joko vaihtokauppana, tai sitten lahjana.