Mitä tarkoitatte vapaalla markkinataloudella? Eikö se ole sama asia kuin kapitalismi?

Vapaa markkinatalous ihanteena tarkoittaa täysimittaisen yksilönvapauden varassa toimivaa taloutta, minkä näköinen se sitten onkaan. Oletettavasti se näyttäisi pitkälti siltä kuin nykyinenkin talous, mutta sitä ei ohjattaisi poliittisesti eikä varsinaista julkista sektoria olisi. Nykyinen talous on monessa suhteessa vapaampi kuin esimerkiksi merkantilismin aikana, mutta toisaalta veroasteet, ulkomaankaupan esteet ja sisämarkkinasääntely ovat joissakin suhteissa myös raskaampia kuin aiemmin. Oikea termi nykyiselle länsimaiselle talousjärjestelmälle on sekatalous.

Kapitalismi puolestaan on Werner Sombartin Modern Capitalism ‐teoksen popularisoima termi käytännön markkinataloudelle. Sombartin analyysi oli pohjimmiltaan sosialistinen, joten ei ole yllätys että kapitalismi on alusta asti ollut haukkumasana.

Nykyään kapitalismia terminä käytetään vastaavasti kahtalaisessa merkityksessä. Toisaalta se on vasemmistopropagandan käyttämä termi nykytaloudesta, sääntelyineen kaikkineen. Toisaalta termiä käytetään neutraalina synonyyminä markkinataloudelle, oli se vapaata tai ei.

Libertaarit kannattavat vapaata markkinataloutta, ja suhtautuvat kriittisesti moniin nykyisen talousjärjestelmän piirteisiin, kuten yritystukiaisiin, vientiluototukseen, uusprotektionismiin, siltarumpupolitiikkaan, keskitettyyn työmarkkinapolitiikkaan, diskriminatiiviseen verotukseen ja tulleihin. Vaikka siis onkin oikein kutsua libertaareja kapitalisteiksi, termi pitää ensin ymmärtää oikein. Me kannatamme vapaata markkinataloutta, mutta vastustamme samalla kaikkia ei‐vapaan talouden muotoja.